Farid Shariati blir ny generalsekretær i Preventio!

Preventio kunne i dag offentliggjøre at Farid Shariati har blitt ansatt som organisasjonens første generalsekretær. Han vil få en viktig rolle i å bygge Preventio som organisasjon, og styrke organisasjonens gjennomslagsevne i det rus- og sosialpolitiske feltet.

Farid har vært sosialpolitisk talsperson i MDG og kommunestyrerepresentant for MDG i Vadsø. Både under og i etterkant av debatten om rusreform har Farid markert seg som en tydelig stemme for å sikre sosial rettferdighet for folk som bruker ulovlige rusmidler, og mot diskriminering og maktovergrep mot rusmiddelbrukere.

– Det er både med stor motivasjon, men også alvor, som jeg ser frem til å begynne som generalsekretær for Preventio. Lenge har norsk ruspolitikk både vært feilslått, men den har også vært tuftet på feil premisser og i direkte konflikt med rettsstatens grunnleggende prinsipper. Rusfeltet er komplekst og interseksjonelt, og Preventio kommer levere kunnskapsbaserte analyser og løsninger i overlappende sosiale fenomen.

Som generalsekretær vil Farid i starten ha særlig fokus på å sikre Preventio videre finansiering, samt utvikle gode administrative og organisatoriske rutiner. Han understreker betydningen av å ha en aktør som Preventio i det offentlige ordskiftet, og har store ambisjoner for den videre utviklingen av organisasjonen.

– Vi har savnet en paraply som samler progressive krefter på rus- og sosialfeltet i Norge, og det tomrommet kommer vi å fylle. Vi skal være en viktig premissleverandør på feltet, som kommer forlange at all politikk er forankret i menneskerettighetene, kunnskap og medmenneskelighet.

Styreleder i Preventio, Kenneth Arctander Johansen, er glad for at Farid valgte å søke på stillingen.

– Som styreleder er jeg godt fornøyd med ansettelsen av Shariati som generalsekretær. Han er uredd og tør å snakke der andre tier. Han har relevant erfaring og politisk innsikt, i tillegg til en viktig erfaring som minoritet. Hans hjerte for marginaliserte grupper og blikk på strukturer som opprettholder urettferdighet i samfunnet, er bra for rusfeltets politiske utvikling.

Farid tiltrer stillingen 1. mars.