Vi jobber for å fremme kunnskapsbaserte og inkluderende løsninger på rusfeltet.

Et inkluderende samfunn som behandler alle med verdighet og respekt for deres grunnleggende rettigheter, uavhengig av livssituasjon, livsvalg eller livsstil.

En innledning om Preventio

Hva gjør vi

Preventio er en frittstående paraplyorganisasjon som søker å samle andre aktører fra ulike deler av rusfeltet og tilstøtende politikkområder, som ønsker en progressiv ruspolitikk, og som deler Preventios formål.

Kunnskapsbasert

Norsk ruspolitikk har lenge vært et felt der man har søkt etter enkle løsninger som bygger på et svakt kunnskapsgrunnlag. Når vi får økt kunnskap som er relevant for rusfeltet, bør vi oppdatere politikk og tiltak etter dette. Vi vil fremme kunnskapsbaserte, inkluderende og ikke-stigmatiserende løsninger innen forebygging, behandling og rehabilitering av rusrelaterte problemer.

Menneskerettigheter

Rusfeltet og ruspolitikken blir stadig utfordret på om den er i tråd med menneserettighetene, både når det kommer til respekt for den enkeltes integret eller om hen får tilgang til sin best mulig oppnåelige fysisk og psykiske helse. Vi ønsker å styrke menneskerettighetenes stilling i Norge, med hovedvekt i ruspolitikken.

Nye løsninger

Det er et sterkt behov for å utvikle nye løsninger både innenfor rus- og sosialpolitikken. Preventio skal være en pådriver for utvikling av nye helse- og sosialpolitiske løsninger av betydning for rusfeltet.

Siste

Nyheter

RUSREFORMDAGEN TRENGS!

Den årlige markeringen av Rusreformdagen 2 juni nærmer seg. Vi ønsker at flest mulig kommer, og her er noen av grunnene til hvorfor dagen er

Les Mer »

Sammen er vi sterkere!

Våre medlemsorganisasjoner

Medlem av

Organisasjoner

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss

Vi vil gjerne høre fra deg. Du kan kontakte oss på telefon/epost. Fyll gjerne ut kontaktskjema så tar vi kontakt med deg snart.

Adresse:

Storgata 39, 0182 Oslo

telefon:

+47 47 23 28 72

Din tilbakemelding betyr noe