Bli en del av Preventio

home   –   Bli en del av Preventio

Preventio er åpen for alle ideelle organisasjoner som deler vår visjon og vårt formål. Dette inkluderer foreninger, stiftelser eller andre ideelle foretak som er registrert iBrønnøysundregisteret. Ikke-ideelle, helt eller delvis offentlig eide eller ad hoc-organisasjoner opptas ikke som medlemmer – det samme gjelder for lokallag eller underledd av andre organisasjoner.

Innstilling til opptak foretas av Preventios styre og gir midlertidig medlemskap som senere må godkjennes av minst halvparten av medlemsorganisasjonene på Landsmøtet. Nye medlemsorganisasjoner får demokratiske rettigheter etter at medlemskap godkjennes av Landsmøtet. Les mer om opptakskrav for nye medlemmer under våre vedtekter.

Ønsker din organisasjon å melde seg inn i Preventio? Send en epost til generalsekretær Faris Shariati: farid@preventio.no

Sammen er vi sterkere!

Våre medlemsorganisasjoner

Medlem av

Organisasjoner