Farid Shariati er Preventio sin første generalsekretær

Farid Shariati kommer fra stillingen som sosialpolitisk talsperson i MDG og kommunestyrerepresentant for MDG i Vadsø. Med seg på flyttelasset til Oslo har han sønnen på 11 år.

Rådgiver i Fagrådet Torhild Kielland møtte Farid Shariati i departementet da de begge var invitert til å holde innlegg på helse- og omsorgsministerens møte med det sivile samfunn. Statsråden inviterte til dialog om norske posisjoner og utveksling av synspunkter, i forkant av årets møte i FNs narkotikakommisjon (CND).

På sin aller første arbeidsdag holdt Farid både et eget innlegg på vegne av Preventio, og på grunn av sykdom – innlegg på vegne av brukerorganisasjonen RIO. Leder i RIO Kenneth Arctander Johansen er styreleder i Preventio.

På spørsmål om hvilke ambisjoner Farid har for Preventio fikk vi engasjerte svar. På kort sikt skal organisasjonen bygges og bli en sentral kunnskapsformidler, sier han. På lang sikt er ambisjonen å bli en premissleverandør i rusfeltet med intersesjonelle analyser som inkluderer rettssikkerhet, fattigdomsbekjempelse, styrking av marginaliserte samfunnsgrupper og menneskerettighetskrenkelser. Det vil være naturlig for Preventio å se til andre overlappende felt, som for eksempel asyl- og innvandringspolitikk, siden dette inkluderer viktige målgrupper for Preventio og medlemsorganisasjonene.

Artikkel hentet fra Fagrådet – Rusfeltets Hovedorganisasjon.