Fosendommen og menneskerettighetene må respekteres!

Bakgrunnen for at aktivister har demonstrert utenfor Olje- og energidepartementet i mange dager, er at regjeringen nekter å respektere Fosendommen, som er en viktig høyesterettsavgjørelse. Staten ble dømt og tapte mot reindriftsutøvere på Fosen for ulovlig utbygging av vindturbiner på viktige beiteområder.

Det er ikke aktivistene som skal anklages for sivil ulydighet. Det er regjeringen som er ulydig, og som vil tilsidesette Høyesteretten og menneskerettighetene. Det kan vi ikke godta!

Denne menneskerettighetskampen minner om menneskerettighetskamper på andre felt. Bruken av ulovlig og uforholdsmessig tvangsmiddelbruk av politiet har blitt prøvd legitimert med hensyn som ikke ivaretar et viktig minoritetsvern, eller at målene helliger midlene. Denne tilnærmingen til hvordan menneskerettighetene skal tolkes og håndheves mener vi tilsidesetter både menneskerettighetene og borgernes rettsvern, og er ikke en rettsstat verdig.

Fosendommen må respekteres, fordi menneskerettighetene må respekteres. Preventio står derfor sammen med Reindriftssamene på Fosen, NSR-Nuorat og Natur og Ungdom – og gir vår tilslutning og støtte i deres kamp for urfolks menneskerettigheter!