KONSTRUKTIVT MØTE MED POLITIDIREKTØREN

I dag har Preventio hatt møte med politidirektøren. Vi er glade for at politidirektøren ønsker å videreføre dialogen som ble opprettet direkte med direktøren 21.9.22, og at møtet opplevdes som både en oppfølging av tidligere samtaler og med fokus på hovedfunnene fra Rolleforståelsesutvalgets rapport.

Preventio opplever at Politidirektoratet er troverdige når de forteller om at de både ser forbedringspotensial i politiets arbeid og at de har et ønske om å forbedre seg. Vi er takknemlige for å få innsikt i hva som har blitt gjort i høst og særlig hva som planlegges og vurderes som gode tiltak videre fremover.

Preventio ønsker å være en konstruktiv bidragsyter til politiets utviklingsarbeid, noe vi også har gitt uttrykk for. Vi mener at den samlede bruker- og fagkompetansen som finnes hos våre medlemsorganisasjoner, hvor en betydelig andel av medlemsmassen består av bruker- og pårørendeorganisasjoner, er viktig å ivareta for politiet i deres utviklingsarbeid. Deres kompetanse, innsikt og perspektiv vil kunne gi politiet nye og flere verktøy, som bedre ivaretar og synliggjør deres komplekse samfunnsoppgaver, basert på en kunnskapsbasert, inkluderende og avstigmatiserende praksis.