Markering: Rusreform for alle – stopp stigmatiseringen!

Torsdag 3. juni skal Stortinget stemme over regjeringens forslag til rusreform. Etter Arbeiderpartiets landsmøte sa klart nei til avkriminalisering for andre enn de som omtales som «tungt rusavhengige» er det forventet at forslaget ikke vil få flertall. Ingenting er imidlertid avgjort før Stortinget har fattet sitt vedtak.

For å vise våre politikere at dette er en sak som vekker et stort engasjement, arrangerer Preventio sammen med 10 andre organisasjoner en markering 2. juni til støtte for rusreformen. Markeringen vil holdes klokken seks i Oslo, Bergen, Trondheim og Bodø. For mer informasjon og lenke til de ulike Facebook-arrangementene kan man gå inn på: https://rusreformforalle.no/

Vi håper at alle som ønsker en ny retning for ruspolitikken vil møte opp på markeringen og gi politikerne klar beskjed om at vi krever en rusreform for alle, og en stans i stigmatiseringen av personer som bruker ulovlige rusmidler.

VIKTIG: Husk munnbind og avstand. Ikke møt opp dersom du ikke er helt frisk. Vi vil minne om smittevernsreglene både i forkant av markeringen via sosiale medier og underveis fra scenen.