Menneskerettigheter vektlegges på FNs narkotikakommisjon 2023

Preventio deltok som representanter for sivilsamfunnet i den norske regjeringens delegasjon på FNs 66 narkotikakommisjon. Generalsekretær Farid Shariati representerte organisasjonen og reiste ned til Wien sammen med delegasjonene til Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) og RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet (RIO), begge med såkalt ECOSOC-status i FN. Det var gledelig å se at mange andre norske organisasjoner fra sivilsamfunnet også deltok i narkotikakommisjonen og avholdt gode arrangementer.

Narkotikakommisjonen, også kjent som Commission on Narcotic Drugs (CND), ble avholdt fra 13. til 17. mars, og internasjonale sivilsamfunn var godt representert med mange tusen deltakere. Mange deltakere var enige om at menneskerettighetene har fått en styrket rolle på årets CND sammenlignet med tidligere år. Dette ble klart uttalt av FNs høykommissær for menneskerettigheter i åpningstalen til CND, der det ble erklært at krigen mot narkotika er tapt og at vi trenger nye og bedre løsninger som ikke stigmatiserer. Dette budskapet ble også gjentatt av andre toneangivende personer under CND, som for eksempel ordføreren for CND og Colombias ambassadør i Wien, Miguel Camilo Ruíz Blanco.

Vi er glade for å ha kunnet observere både hvordan kommisjonsarbeidet mellom medlemslandene foregår, men også hvordan så kalte «side-events» kaster lys over viktige temaer som opptar medlemslandene mens de behandler sakene under CND. Begge våre medlemsorganisasjoner FTR og RIO var ansvarlige for slike seminarer. FTR hadde arrangement som rettet oppmerksomhet mot rusmiddeltjenester som skadeforebyggende innsats og industriinteresser i cannabissektoren. RIO rettet oppmerksomhet mot blant annet brytningspunktene mellom menneskerettigheter og håndhevelsen av repressive narkotikalover, og hvordan vi kan bekjempe stigma for personer som bruker ulovlige rusmidler. Arrangementene fikk god omtale og oppmerksomhet, ikke minst for å være høyaktuelle temaområder, også for feltet i Norge.

Vi er glade for å ha deltatt på CND og representert sivilsamfunnet for Norge. Det har både vært nyttig og inspirerende å se at arbeidet som gjøres av våre medlemsorganisasjoner for menneskerettigheter, er del av en større internasjonal bevegelse og en trend der menneskerettighetene alt mer setter føringene for nasjonal og internasjonal ruspolitikk. Vi syns det var særlig nyttig å komme i kontakt med aktører fra andre land, dele erfaringer og etablere dialog for mulig videre samarbeid. Samtidig er det viktig at vi husker å synliggjøre at menneskerettighetsbrudd også forekommer i demokratier som Norge, som følge av blant annet straff, stigma og utenforskap. Dette vil vi fortsette å ha fokus på fremover.