Møte med Helse- og omsorgsdepartementet og politisk ledelse

Generalsekretær Farid Shariati har i dag 10. mars vært i møte med Helse- og omsorgsdepartementet og politisk ledelse ved statssekretær Ellen Rønning-Arnesen, om rammebetingelser for sivilsamfunnsaktører på rusfeltet.

Vi er takknemlige for at departementet har prioritert dette møtet, etter at vi har anmodet om det. Vi ønsker å bidra med løsninger til det som vært vedvarende mangler i forvaltningen av tilskuddsordninger på rusfeltet. Vi opplever at det er bred enighet om at disse mangler kan håndteres annerledes og bedre.