Møte med politidirektør og riksadvokat

Etter invitasjon, stiller Preventio sammen med de andre paraplyorganisasjonene på rusfeltet (Fagrådet og Actis) til møte med riksadvokat og politidirektør onsdag 21. september.

Fra Preventio stiller generalsekretær (Farid Shariati), styreleder (Kenneth Arctander) og styrets nestleder (Jørn Kløvfjell Mjelva).

Preventio setter pris på invitasjonen, ser frem til en orientering om utviklingen av tvangsmiddelbruk på rusfeltet, og anledning til å gi våre innspill til dette arbeidet.