Vedtekter

home   –   Vedtekter

Vedtatt på stiftelsesmøte 12. november 2020. Oppdatert på ordinært Landsmøte 22. mai 2021.

Lenke til vedtektene