Preventio får 2,5 millioner i driftsstøtte!

Styret i Preventio fikk nylig melding fra helse- og omsorgsdepartementet om at organisasjonen blir tildelt 2,5 millioner i driftstilskudd for 2021.

Styreleder Kenneth Arctander Johansen, er svært fornøyd med tildelingen.

– Det har vært et demokratisk underskudd at ikke de progressive organisasjonene på rusfeltet har hatt en paraplyorganisasjon med den organisatoriske og administrative støtten som følger med. Preventio sin oppgave er å jobbe for å støtte disse organisasjonene og på den måten bidra til et mer kunnskapsbasert, demokratisk og mangfoldig rusfelt. Tildelingen er en viktig anerkjennelse av behovet for at vi finnes.

Styret i Preventio har satt ned en arbeidsgruppe som går i gang med å ansette generalsekretær og etablere kontor. Jørn Kløvfjell Mjelva, organisasjonens nestleder, ser frem til å starte dette arbeidet.

– Arbeidet med å ansette en generalsekretær er utvilsomt den viktigste oppgaven vi vil ha som styre. Personen som får jobben vil få et stort ansvar med å bygge Preventio som en organisasjon med kapasitet til å være en støtte for våre medlemsorganisasjoner. Til gjengjeld får denne en unik mulighet til å være med på å forme utviklingen på rusfeltet i de kommende årene.

Mer informasjon om prosessen vil publiseres på preventio.no.