Rolleforståelsesutvalgets rapport om granskingen av forholdet mellom politiet og den private ruspolitiske organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Den 11.1.2023 ble rolleforståelsesutvalgets rapport fremlagt for Justisministeren. Utvalget har gransket forholdet mellom politiet og den private ruspolitiske organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).
Rapporten er omfattende og vi kjenner en stor til både utvalgets medlemmer og sekretariat, men også fagpersoner og privatpersoner som alle har bidratt til rapporten og den oversikten som den gir, i en sak som fort kan oppleves som overveldende for de aller fleste av oss.
Rapportens hovedfunn bekrefter det som mange har visst eller mistenkt over lenger tid. Det har vært et samrøre som klart viser at det ikke har vært skilt godt nok mellom rollen som politi og rollen som medlem av NNPF. Det er et enstemmig utvalg som peker på at rolleblandingen ikke kommer av manglende eller utydelige regler og normer, men heller manglende vilje hos politiansatte til å etterleve reglene og innordne seg samfunnets og rettstatens normer og regler.
Hvorfor og hvordan det kunne bli sånn vil være sentrale spørsmål som vi gjør klokt i å stille som samfunn i tiden som kommer.
Hvem og hvordan det skal ordnes opp i, vil også være sentrale spørsmål å vurdere i tiden som kommer.