Samefolkets dag

Lihkku beivvin!

I dag er det 30 år siden den første feiringen av samenes nasjonaldag, også kalt samefolkets dag. Det er et jubileum som vi er glade for, samtidig som det bør være en dag til ettertanke. Urfolk og andre minoriteter har vært utsatte for alvorlige menneskerettighetsbrudd av staten, og i år ventes også rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen å bli overrakt regjeringen og Stortinget. Men vi trenger ikke å vente til rapporten er blitt offentlig for å kunne stadfeste hvordan samer ikke bare har blitt assimilert, utsatte for hatprat og rasisme, opplevd å ikke kunne videreføre tradisjoner og kultur, men at dette fortsatt pågår på mange områder og kan fortsette på grunn av manglende oppfølging av avdekkede kritikkverdige forhold. Og vi legger oss merke til at fenomen som hatprat og hets er mest vanlig i regioner der den samiske kulturen er mest utpreget synlig for storsamfunnet. Derfor håper vi at vi med anledning med dagen i dag, at den samiske nasjonaldagen både kan være en kilde til glede og ettertanke. Fremfor alt håper vi at det kan bli en kilde til lenge etterspurt forandring.

Vi anbefaler disse rapportene som er utarbeidede av Norges institutt for menneskerettigheter om holdninger til samer og nasjonale myndigheter (2022) og vold og overgrep i samiske samfunn (2018):

1. https://www.nhri.no/wp-content/uploads/2018/06/NNIM_temarapport_web.pdf

2. https://www.nhri.no/rapport/holdninger-til-samer-og-nasjonale-minoriteter-i-norge/