Seminar i regi av PHS: Hva kan vi lære av Rolleforståelsesutvalgets rapport?

Mandag 13. mars arrangerte en gruppe forskere ved Politihøgskolen et fagseminar om lærdommene fra Rolleforståelsesutvalgets rapport, der Preventio var invitert til å delta som tilhører. Hensikten med seminaret var å løfte blikket fra den konkrete saken, og se funnene fra rapporten i et bredere faglig perspektiv. Professor Jostein Askim ved Institutt for Statsvitenskap ved UiO snakket om kunnskapshegemonier innenfor offentlig forvaltning, mens professor Katja Franko ved Institutt for kriminologi diskuterte saken i lys av en generell utvikling, der ulike private og sivile aktører i større og større grad brukes som kunnskapsleverandører for forvaltningen, og ulike problemstillinger knyttet til dette. Dette gjorde at seminaret ble interessant og nyttig, også for de av oss som hadde god kjennskap til saken fra før.

Seminaret ble avsluttet med en panelsamtale mellom leder av Rolleforståelsesutvalget, Anne-Mette Magnussen, innledere, Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud, Politidirektør Benedicte Bjørnland og rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes. Det var tydelig fra både Riksadvokatens, Politidirektørens og rektors side at her hadde ikke ting vært som de skulle være. Særlig Riksadvokatens kommentar om at det «var flaut» at man ikke hadde hatt mer oppmerksomhet om problemstillingene Rolleforståelsesutvalget pekte på, viste en prisverdig ydmykhet og evne til selvransakelse.