Straff Skader: Kampanje for rusreform.

I januar og februar . Kampanjen er utarbeidet av Foreningen Tryggere Ruspolitikk med støtte fra Ferd og flere av Preventios medlemsorganisasjoner. Kampanjen vil være å se på plakater i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bodø og Tromsø i perioden 18. januar – 6. februar.  I tillegg vil det i februar avholdes en kunstutstilling ved Shoot Gallery i Oslo. Utstillingen vil åpnes 15. februar, og helseminister Bent Høie har takket ja til å åpne utstillingen.

Hensikten med kampanjen er å vise de negative konsekvensene av å straffe folk som narkotikabruk, og hvorfor det er et behov for rusreform der man avkriminaliserer bruk, innehav og erverv av narkotika til eget bruk. Kampanjen fremstiller åtte historier om unge mennesker som på ulike måter ble skadelidende av dagens straffepolitikk. Alle historiene er basert på ekte hendelser.

Man kan lese alle historiene ved å gå inn på straffskader.no.  Det er også utviklet en kortfilm som illustrerer hvordan straff kan ha en negativ effekt på hjelpesøkende atferd.

Gregory Willson