TIDEN FOR Å MOBILISERE!

Den 18. juni leverte Rushåndhevingsutvalget sin rapport til Justisminister Emilie Mehl.

Bakgrunnen er at regjeringen, med Arbeiderpartiet i spissen, stemte ned Solber-regjeringens forslag om Rusreform, som blant annet innebar avkriminalisering av mindre mengder narkotika til eget bruk. Regjeringen begrunnet dette blant annet med at ikke alle trengte hjelp, men bare noen, og at det gikk å skille mellom hvem som skulle hjelpes og straffes.

Nå har utvalget selv konkludert med at rusmiddelavhengighet er «et så komplekst fenomen at det ikke lar seg å gi begrepet et presist og tydelig rettslig innhold, slik mandatet etterspør.»

Dette er en alvorlig fallitterklæring! Vår tids viktigste sosialpolitiske reform ble nedstemt med en tydelig begrunnelse om at dette var mulig og riktig. Det kan de ikke, og nå er det lagt opp til å heller reversere hjelp til straff.

Vi skal gå grundig igjennom rapporten, men lesingen har allerede gjort oss bekymret for at mange av anbefalingene vil være en oppskrift for å gjenta statens tidligere krenkelser mot borgerne. Riksadvokaten og Norges Institutt for menneskerettigheter har dokumentert tusentalls lovbrudd og menneskerettighetsbrudd av politiet, i møte med brukere og deres pårørende.

Vi har vært mange som tydelig sagt at det ikke er mulig å skille mellom hjelpetrengende og alle andre, at avhengighet er komplekst og at straff skader uansett bruksmønstre. Vi må stå sammen i felles brei front, alle som ønsker en ruspolitikk som er avstigmatiserende, kunnskapsbasert, som redder liv og inkluderer alle i samfunnet.