Tvang, skam, plikt og vold – Har vi minoritetskompetanse på rusfeltet?

Rusfeltet er et komplekst og differensiert fagfelt, og vi finner brukere i alle samfunnslag. Tross for at de drivende faktorene bak rusbruk ikke er typiske for noen samfunnsgrupper, vil konsekvensene av rusbruk kunne være sammensatte og ulike, avhengig av personens bakgrunn.

Det er med en slik interseksjonell analyse i bunn som Preventio, i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner, inviterte vi til panelsamtalen «Tvang, skam, plikt og vold – har vi minoritetskompetanse på rusfeltet?». Panelsamtalen tok sted 18. august under Arendalsuka på Arendal Bibliotek.

Med oss i panelet hadde vi fagfolk og brukerstemmer som samler bredt. Minoritetsperspektivet er mangfoldig, men er det tilstrekkelig med minoritetskompetanse i hjelpetjenestene og blant andre aktører på feltet?

Panelet ledes av generalsekretær Farid Shariati og deltakerne er:

– Mohammed Hersi (RIO)
– Anna-Sabina Soggiu (Korus)
– Andrès Lekanger (ChemFriendly)
– Lillith Christine Nepstad (PION)
– Vetle Grut (Trygger Ungdom)
– Haakon Holmberg (A-senteret)