Vellykket møte med politidirektøren og riksadvokaten

I dag har Preventio hatt møte med politidirektøren og statsadvokaten. I tillegg til generalsekretær Farid Shariati møtte også leder og nestleder i Preventio styre, Kenneth Arctander og Jørn Kløvfjell Mjelva. Våre representanter forberedte innlegg og spørsmål, som jeg ble godt mottatt fra myndighetene.

Vi er takknemlige og positive til myndighetenes initiativ, som førte til dagens møte mellom paraplyene og øverste ledelse i politiet og de høyere påtalemyndighetene. Det første av sitt slag!

Preventio kommer fortsatt til engasjere seg i disse sakene, og vi ser frem til å se resultatet av grep som både allerede har blitt tatt tak i, og som er venter fremover.