Preventio krever bedre rammevilkår for ruspolitiske organisasjoner og brukerorganisasjoner

Preventio skal delta på helse- og omsorgskomitéens høring om statsbudsjettet 2021-2022, og har sendt inn skriftlig høringsinnspill. I innspillet ber vi om:En økning i tilskuddsmidler til frivillig rusmiddelpolitiske organisasjoner og bruker-…

Fortsett å lesePreventio krever bedre rammevilkår for ruspolitiske organisasjoner og brukerorganisasjoner

Preventio omtalt i innstillingen til statsbudsjettet!

Preventio får positiv omtale i helse- og omsorgskomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2021.Komiteens flertall, bestående av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti, skriver følgende om Preventio:"Flertallet har…

Fortsett å lesePreventio omtalt i innstillingen til statsbudsjettet!