Høringssvar om avvikling av godkjenningsordningen til fritt behandlingsvalg til Helse- og omsorgskomiteen

Preventio er en paraplyorganisasjon innenfor blant annet rusfeltet. Vi har flere medlemsorganisasjoner som melder om at deres medlemmer og målgrupper vil være direkte berørt ved en avvikling av godkjenningsordningen til…

Fortsett å leseHøringssvar om avvikling av godkjenningsordningen til fritt behandlingsvalg til Helse- og omsorgskomiteen

HØRINGSINNSPILL FRA PREVENTIO TIL HELSE- OG OMSORGSKOMITEEN

HØRINGSINNSPILL FRA PREVENTIO TIL HELSE- OG OMSORGSKOMITEEN Preventio er en paraplyorganisasjon på rusfeltet og tilløpende felt fra justis-, sosial- og helsesektorene. Vi fremmer politikk og løsninger som er inkluderende, avstigmatiserende,…

Fortsett å leseHØRINGSINNSPILL FRA PREVENTIO TIL HELSE- OG OMSORGSKOMITEEN

Det som ofte beskrives som et innvandringsproblem, er i realiteten en sosial systemsvikt

De voldelige ekstremistene i Islamske Stat (IS) eller Nordiske Mostandsrørelsen rekrutterer hovedsakelig ikke folk fra bemidlede områder. De søker seg gjerne til ungdommer som er sosialt, økonomisk og politisk ekskludert…

Fortsett å leseDet som ofte beskrives som et innvandringsproblem, er i realiteten en sosial systemsvikt